Gaisrinės saugos

Artimiausi gaisrinės saugos kursai įvyks                   . Įmonių vadovai mokomi pagal Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos mokymo programą. Vadovaujantis LR Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 str. 5 d. nuostatomis, pagal šią programą taip pat mokomi ir darbuotojai, kuriems įmonės vadovas paveda vykdyti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Kursų pradžia 10.00 val.  Telefonas registracijai 8-37-456603.